گفتمان‌سازی مهمترین اولویت جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)/ سیره رضوی نیازمند بازپردازش رسانه‌ای است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: جشنواره رسانه‌ای امام رضا(ع) باید گفتمان سازی را به عنوان یک اولویت مهم مدنظر قرار دهد.
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

ابراهیم فیاض در گفت‌وگو با آستان نیوز با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره رسانه‌ای امام رضا(ع) در گفتمان سازی رضوی اظهار داشت: امروز در دنیا رسانه‌ها نقشی بی‌بدیل در جریان‌سازی و موج‌سازی ایفا می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی در این میان نقشی بارز برعهده دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شکل ارتباطات متاثر از تغییر شکل رسانه‌ها به صورت مویرگی و شبکه‌ای شده است، بیان کرد: متاثر از این تغییرات باید از ابزارهای نوین رسانه‌ای در مسیر گفتمان سازی بهره گرفت.
فیاض با تصریح بر اینکه بسیاری از روندهای گفتمان‌ساز از فیلتر رسانه‌ها عبور می‌کند خاطرنشان کرد: در جایگاه ارزیابی مثبت یا منفی بودن این مسئله نیستیم بلکه این شرایط برای ما حادث شده و ما نیز باید از این وضعیت در جریان‌سازی رسانه‌ای بهره بگیریم زیرا این مهم تبدیل به امر غالب شده است.
وی گفت: در حوزه مهندسی فرهنگ دینی، سیره رضوی قطعا جایگاه والایی دارد و باید بسیاری از مفاهیم سیره رضوی را در کالبد جدید فرهنگی جانمایی کرد و این مهم را رسانه‌ها و تولیدات رسانه‌ای می‌توانند صورت دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: بسیاری از مفاهیم سیره رضوی مثل رأفت، کرامت و یا تبیین جایگاه والای علمی مقام حضرت رضا(ع) در تولیدات نوین رسانه‌ای مورد غفلت قرار گرفته و عمدتا با رویکردی سنتی این مفاهیم پردازش شده است.
فیاض اظهار داشت: جشنواره رسانه‌ای امام رضا(ع) از این حیث مسئولیتی مضاعف برعهده دارد؛ از سویی هم باید مسئولیت گفتمان سازی را برعهده بگیرد و هم باید این مفاهیم نوین را بسط دهد و اگر در این حوزه تولید محتوایی صورت نگرفته اولویت نخست خود را تولید محتوا با رویکردهای جدید و بهره‌گیری از قالب‌های نوین قرار دهد.
فیاض ادامه داد: رسانه‌های جدید و همچنین مفاهیم متناسب با ذائقه مخاطب دو مسئله دیگری است که جشنواره باید به آن توجه کند؛ تولیدات نیز باید با زبانی بین‌المللی تولید شود به این معنا که امکان ارتباطات میان فرهنگی از طریق این تولیدات وجود داشته باشد.
وی گفت: ما بر این باور هستیم که سیره رضوی امری جهان شمول و فراگیر است بنابراین باید با بهره‌گیری از زبان هنر و رسانه این سیره به درستی به جهانیان معرفی شود.