بخش های جشنواره
رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های صوتی و تصویری، رسانه های فضای مجازی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

رسانه های خبری و تحلیلی شامل: خبر، گزارش، سرمقاله و یادداشت، گزارش خبری تلویزیونی و اینفوگرافی

رسانه های صوتی و تصویری شامل: برنامه تلویزیونی، برنامه رادیویی، نماهنگ تلویزیونی، مستند تلویزیونی، طرح برنامه رادیویی و تلویزیونی

رسانه های فضای مجازی شامل: موشن گرافی، پادکست، طرح بازی و نرم افزار، وقف مجازی